На 2012-2014 роки

1. Ініціатор розроблення програми Сумська обласна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», та Указ Президента України від 30.08.2001 № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні» та рішення обласної ради від 26.07.1997 «Про вступ до Української Асоціації місцевих та регіональних влад», від 25.02.2002 «Про організаційне та фінансове забезпечення проведення навчання депутатів, «Дня депутата обласної ради», участі обласної ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення», від 29.09.2006 та від 21.09.2007 «Про відзнаки Сумської обласної ради», від 25.02.2011 «Про створення комунальної установи Сумської обласної ради з експлуатації адміністративної будівлі»
3. Розробник програми Відділ На 2012-2014 роки фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату Сумської обласної ради
4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець програми Сумська обласна рада
6. Учасники програми Сумська обласна, міські, районні, районні в містах, сільські, селищні ради. Комунальна установа Сумської обласної ради з експлуатації адміністративної будівлі
7. Термін реалізації програми 2012-2014 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Обласний бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього: у тому числі: 4191,1 тис.грн. у т.ч. 2012 рік – 1333,5 2013 рік – 1399,3 2014 рік – 1458,3
9.1. коштів обласного бюджету 4191,1 тис.грн. у т.ч. 2012 рік – 1333,5 2013 рік – 1399,3 2014 рік – 1458,3
9.2 коштів інших джерел -


documentaookydl.html
documentaoolfnt.html
documentaoolmyb.html
documentaooluij.html
documentaoombsr.html
Документ На 2012-2014 роки